MACEDONIA

historical demographical data of the urban centers


PLACE NAMEarea sq.kmvariants of the namec1994c1994[c1994]c1991c1991c1981c1981c1971e1967e1965[c1961]c1961c1951e1943c1931e1927c1921e19131910/1119001884/85particularselevationfound.yr
source:municipalityEW,BBSMBB/munic.TBMW/munic.TBHC,SY/municDVGLHW/townmunic.HW,WGHAAGDV,EBHGHGHTAGRLHTin m
Ara`cinovo9,9
Ba`c1,0
Bel`ci`sta3,3
Berovo80614,219,720,220,0
Bistrica5,8
Bitola1798Bitolj, Monastir, Bitolia77,586,0106,084,0122,278,5137,865,9111,652,055,049,037,727,332,028,460,059,950,0near ancient Heraclea Lycentis6131014
Blatec1,9
Bogdanci8,9
Bogovinje12,8
Bogomila1,3
Bosilovo12,4
Brod924M. Brod, Makedonski Brod5,510,918,0
Brvenica14,6
Capari1,8
`Ca`ska2,8
`Cegrane11,4
Centar `Zupa3,8
`Ce`sinovo2,5
`Cu`cer-Sandevo8,0
Debar274Dibra, Diwra13,38,826,413,512,222,515,76,36,36,97,110,010,210,0649
Del`cevo589Zarewo Selo10,517,725,110,68,118,9582
Delogo`zdi6,2
Demir Hisar4437,610,317,2
Demir Kapija4,8
Ðep`ci`ste7,2
Dibar>see:Debar
Djevdjelija>see:Gevgelija
Dobru`sevo2,4
Dolna Banjica7,6
Dolneni11,6
Drugovo3,5
Egri-PalankaKriva Palanka
Gevgelija757Gjevgelü, Djevdjelija15,019,534,814,912,432,024,47,3106
Gostivar134132,944,9108,233,027,7101,269,614,0527
Gradsko3,8
Ilinden14,5
Istip>see:`Stip
Izvor1,2
Jegunovce7,0
Kalkandelen>see:Tetovo
Kamenica>see:Makedonska Kamenica
Kamenjane11,8
Karbinci4,3
Kavadarci1132Kawadarzi28,337,141,828,324,639,731,013,0300
Ki`cevo854Kitschewo24,127,253,024,022,551,539,911,03,0621
Kle`cevce2,2
Kliseli>see:Sveti Nikole
Ko`cani570Kotschana29,431,748,127,323,448,038,1403
Köprülü>see:Veles
Kon`ce3,7
Kondovo9,7
Konopi`ste0,5
Kosel1,8
Kotschana>see:Ko`cani
Kratovo37610,910,915,9683
Kriva Palanka720Egri-Palanka11,220,825,111,38,931,52,5682
Krivoga`stani6,3
Kru`sevo2399,812,013,41250
Kukli`s4,7
Kukure`cani2,9
Kumanovo121271,994,3126,569,2135,563,1126,447,8100,638,033,031,819,617,013,010,0320
Labuni`sta8,7
Lipkovo24,2
Losovo2,9
Lukovo1,9
Makedonska Kamenica8,1
Makedonski Brod>see:Brod
Mavrovi Anovi1,3
Me`sei`sta2,9
Miravci2,8
Mogila4,9
Monastir>see:Bitola
Murtino6,2
Negotino734Negotin12,518,323,112,410,315,78,66,0140
Negotino-Polo`sko14,8
Novaci2,8
Novo Selo12,0
Oble`sevo5,3
Ohrid1069Ochrid, Ochrida, Ochri, Lychnidus41,152,360,842,965,539,164,326,447,319,018,016,510,29,89,612,0687
Ora`sac1,6
Orizari4,7
Oslomej8,8
Peh`cevo5,6
Perlepe>see:Prilep
Petrovec8,0
Plasnica4,4
Podare`s3,7
Prilep1675Prilip, Perlepe68,171,893,270,298,363,699,950,893,244,049,339,632,524,021,419,022,021,8605
Probi`stip32613,016,415,3
Radovi`s735Radowista15,123,030,415,212,228,622,46,2380
Rankovce4,3
Resen739Resna17,617,523,7862
Rosoman4,2
Rostu`sa10,1
Samokov2,1
Saraj13,721,0agglomeration of Skopje
`Sipkovica6,7
Skopje1818Üsküb, Skoplje, Uskjub, Skopolje, Üsküp, Scupi444,3443,6541,3448,2563,3408,1506,5313,0270,3230,0197,3171,9121,664,868,372,041,147,047,420,020,0old inner city severely damaged by earthquake 1963244
Skopje - Centar84,7
Skopje - `Ciar63,1
Skopje - Ðor`ce Petrov37,9
Skopje - Gazi Baba67,5
Skopje - Karpo`s58,2
Skopje - Kisela Voda117,9
Skopje - `Suto Orizari14,2
Skopje - grad; subtotal:443,6
Sopi`ste9,7
Sopotnica3,0
Srbinovo3,8
Star Dojran3,6
Staravina0,5
Staro Negori`cane5,1
`Stip815Istip, Shtip, Ishtib, Istib41,446,350,542,836,246,727,236,425,022,020,311,911,020,0290
Struga50716,034,562,316,014,354,542,46,9690
Strumica95234,143,789,834,429,387,423,065,518,017,015,9262
Studeni`cani14,7
Sveti Nikole649Kliseli13,318,521,413,010,822,5
Tearce20,5
Tetovo1080Kalkandelen50,364,9174,751,5180,746,5162,435,7104,229,027,025,416,416,215,010,010,15,0436
Titov Veles>see:Veles
Topol`cani3,4
Üskub>see:Skopje
Valandvo33112,112,08,8
Vasilevo11,4
Veles1536Titov Veles, Köprülü, Köprili, Velez46,856,665,547,343,264,936,557,931,029,027,214,013,414,013,015,6173
Vele`sta6,4
Vev`cani2,4
Vinica43210,016,919,014,5
Vitoli`ste0,9
Vrane`stica1,6
Vrap`ci`ste8,3
Vratnica3,2
Vrutok5,4
Zajas9,4
Zarewo Selo>see:Del`cevo10,48,5
Zelenikovo4,2
`Zelino21,3
`Zito`se2,1
Zletovo3,7
Zrnovci3,3
inland water:280-887,2
TOTAL:257131906,81936,91406,0

Particulars:
Source MW: "By permission. From Merriam-Webster's Geographical Dictionary. Third Edition cop. 1997 by Merriam-Webster, Incorporated."
Source "SM" = "Statistical yearbook of the Republic of Macedonia", ed. 2001
Unfortunately not all diacritic marks can be shown correctly yet.
No see references have been made of variants of place names for those in Latin that were in use during the Roman or other Classic times.
File created on 2001-03-04; revised on 2001-03-19; and last modified on 2003-11-22 by Jan Lahmeyer

top    Back to the page containing general information of the country

next    To the page containing the population growth statistics of the country

back    Back to the homepage of this website: POPULATION STATISTICS


1999/2003 "populstat" site: Jan Lahmeyer